Disclaimer - Vagshop.nl

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Vagshop.nl. Vagshop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Vrijwaring 

De maker en eigenaar Bourguignon Leeuwarden B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor geleden (gevolg)schade ten gevolgen het gebruik van aangeschafte producten via Vagshop.nl. Naast aanspraak voor bovenstaande accepteren wij geen aansprakelijkheid voor alle andere gevolgen van het kijken naar en gebruiken van onze site en/of de door ons geleverde producten.

©Copyright

De op deze website afgebeelde teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij Vagshop.nl. Deze licenties zijn ingekocht bij Audi GbmH. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé gebruik. Voor het gebruik en/of kopiëren staat een boete van 500 euro per dag nadat eerste waarschuwing is gegeven.

© copyright 2021 Vagshop.nl